Κυκλικό Service

Η δουλειά μας δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση της κατασκευής. Ακόμα και εφόσον έχουμε παραδώσει το έργο, το τεχνικό μας τμήμα διεκπεραιώνει τεχνικούς ελέγχους σε κυκλικό service τον 1ο ,τον  3ο, και τον 5ο χρόνο μετά την παράδοση.